Slovník odborných pojmov - chemické prvky

V tomto slovníku nájdete odborné pojmy z rôznych oblastí, ktoré sú súčasťou našich vedomostných kvízov.

Slová týždňa: As, cesium, Fm, aluminium, Cn, meitnerium, Os, rhenium, Na, thulium, Zr,