Anatómia človeka Anglický jazyk Autoškola Biológia Biológia človeka Český jazyk Dejiny Filozofia Francúzsky jazyk Fyzika Genetika Geografia Hudba Hudobná teória Chémia Chorvátsky jazyk Informatika Literatúra Matematika Medicína a zdravie Nemecký jazyk Osobnosti Právo Slovenský jazyk Španielsky jazyk Šport Tvorba softvéru Ukrajinský jazyk Zoológia

Vedomostné otázky zo všetkých kategórií. V kvíze sa vyberajú otázky náhodne zo zvolenej kategórie.


Anatómia človeka

Poznáte názvy, polohu a opis jednotlivých orgánov a orgánových sústav ľudského tela? Kategória obsahuje otázky s latinskými odbornými termínmi a je vhodná pre študentov medicíny.

Anglický jazyk

Kvízové otázky z anglického jazyka: slovná zásoba v rozličných kategóriách (oblečenie, jedlo, zvieratá, miesta, bývanie ...), dopĺňanie predložiek do viet, anglická gramatika, anglické časy, skloňovanie anglických prísloviek a ďalšie.

Autoškola

Testy z autoškoly: dopravné značky, správanie na ceste, význam a platnosť dopravných značiek, vyhláška a všetko čo by mal vedieť každý držiteľ vodičského preukazu - vodič.

Biológia

Otázky z úvodného učiva biológie, základná charakteristika biológie a živých organizmov.

Biológia človeka

V tejto kategórii nájdete množstvo otázok o ľudskom tele, jeho stavbe a fungovaní. Otázky sú usporiadané do podkategórií podľa orgánových sústav a sú spracované ideálne pre študentov gymnázií a maturantov z biológie, ale aj pre tých, ktorí sa chcú o ľudskom tele dozvedieť viac.

Český jazyk

Testy z českého jazyka: slovná zásoba (oblečenie, jedlo, zvieratá, miesta, bývanie ...), české pojmy, české slovíčka, čeština.

Dejiny

Kvízové otázky z oblasti svetových aj domácich dejín. Dejepis a dejiny sveta patria k hlavným vedomostiam potrebným k úspešnému nahliadnutiu do budúcnosti.

Filozofia

Kvízové otázky z celého prehľadu vývoja filozofie. Hlavné časti filozofie, skúmanie existencia, myslenie a poznanie.

Francúzsky jazyk

Kvízové otázky z Francúzskeho jazyka. Francúzska slovná zásoba, najpoužívanejšie francúzske slová a frázy.

Fyzika

Fyzika je prírodná veda, dokazujúca rôzne fyzikálne javy: pohyb v prírode, gravitácia, vznik a transformácia energie, svetlo, zvuk, elektrika, elektrické javy, magnetické javy a ďalšie.

Genetika

V tejto kategórii nájdete testové otázky zo všetkých oblastí genetiky - od základných princípov genetickej informácie, cez genetiku bunky až po zložité genetické deje v populácii.

Geografia

Overte si svoje znalosti z oblasti politickej geografie - hlavné mestá a vlajky štátov sveta.

Hudba

V tejto kategórii nájdete otázky týkajúce sa života a tvorby spevákov, speváčok a hudobných skupín a ďalšie zaujímavosti z oblasti sveta hudby.

Hudobná teória

Tu nájdete otázky z hudobnej teórie. Kategória je výbornou pomôckou pre žiakov umeleckých škôl v odbore hudba.

Chémia

Kvízové otázky z rôznych oblastí chémie. Chemické prvky, chemické zlúčeniny, názvoslovie, chemické roztoky, chemické reakcie, vitamíny, sacharidy, proteíny, lipidy, aminokyseliny, alkány, alkény, alkíny, ...

Chorvátsky jazyk

Kvízové otázky z chorvátskeho jazyka: slovná zásoba z rôznych chorvátskych oblastí (cestovanie, jedlo, ubytovanie, dovolenka...). Základné chorvátske slovíčka vhodné na dovolenku.

Informatika

Informatika je veda, ktorá sa v súčasnosti veľmi rozširuje. Môžete si overiť vaše informatické znalosti z oblastí princípov informatiky, počítačov, internetu, hardvéru, počítačových sietí a mnoho ďalších informatických odvetví.

Literatúra

Kvízy z literatúry rozdelené podľa literárnych smerov, svetová literatúra, slovenská literatúra, najvýznamnejší literárni autori a diela.

Matematika

Matematika v príkladoch. Rôzne kvízy z oblasti matematiky, logiky, čísiel, geometria, vzorce, rovnice, nerovnice, objemy, povrchy, obsahy, vlastnosti geometrických útvarov a telies a mnoho ďalšieho.

Medicína a zdravie

V tejto hlavnej kategórii sa nachádzajú otázky vhodné nielen pre študentov medicíny, ale aj pre laikov, ktorí majú záujem vedieť niečo z tejto oblasti.

Nemecký jazyk

Nemecké testy a kvízy, kvízové otázky: nemecká slovná zásoba (oblečenie, jedlo, zvieratá, miesta, bývanie ...),

Osobnosti

Otestujte svoje vedomosti o najznámejších osobnostiach sveta i našich slovenských osobností.

Právo

Právo a jeho odvetvia. Základné vedomostné otázky z právnych oblastí, rozsahu práva a zákonov, ktorých ovládanie môže v živote pomôcť.

Slovenský jazyk

Kvízové otázky zo Slovenského jazyka. Kvízy z gramatiky, cudzích slov, príslovia, porekadlá...

Španielsky jazyk

Kvízové otázky zo španielského jazyka: španielská slovná zásoba v rozličných kategóriách vhodné pre turistov aj študentov španielčiny.

Šport

Vedomostné kvízy z oblasti športu: najvýznamnejší slovenskí športovci, zahraniční športovci, rôzne športy a športové disciplíny, významné slovenské športové úspechy, olympiády (olympijské hry), majstrovstvá sveta a ďalšie

Tvorba softvéru

Vedomostné otázky z oblasti tvorby softvérových systémov a informačných systémov. Návrh softvéru, modelovanie softvéru, vývoj softvéru, refaktoring a ďalšie.

Ukrajinský jazyk

Testové a kvízové otázky z ukrajinského jazyka: slovná zásoba, výslovnosť v ukrajinčine...

Zoológia

Náuka o zvieratách a živočíchoch. Vedomostné otázky o rôznych živočíchoch: cicavce, vtáky, plazy, obojživelníky, ryby, hmyz aj najmenšie existujúce organizmy - jednobunkovce.