LangMaster


Učenie cudzích jazykov formou testov. K dispozícii je učenie angličtiny, nemčiny, španiečiny, ruštiny, taliančiny a francúzštiny.

4,0 / 5 (hlasy: 8)

O webe

Kurzy sú pomorne rozsiahle. Sú členené do kapitol podľa náročnosti, obsahujú interaktívne cvičenia aj zvukové nahrávky na precvičovanie hovorenej reči. 

Ide o pekne navrhnutý projekt so zaujímavými cvičeniami. Nevýhodou sú občasné problémy s ovládaním a nejednoznačnosti niektorých riešení (program uznáva za správnu odpoveď len jednu konkrétnu možnosť aj keď sa dá úloha vyriešiť viacerými spôsobmi).

1316 112

Diskusia

Napísať komentár
Zaradenie