farba (Jacarta) [#3d325d]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyJacarta
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#3d325d
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(61, 50, 93)
RGB (percentuálne)24%, 20%, 36%
CMYK kód farby88, 118, 0, 162
CMYK (percentuálne)35%, 46%, 0%, 64%,
HSL kód farby255.3°, 30.1%, 28%
HSV kód farby255.3°, 46.2%, 36.5%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Jacarta. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #3d325d v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 23.9% červenej, 19.6% zelenej a 36.5% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 34.5% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 63.5% čiernej zložky.

RGB zložky farby #3d325d

Červená
(R)
24 %
Zelená
(G)
20 %
Modrá
(B)
36 %

CMYK zložky farby (88, 118, 0, 162)

Azúrová (Cyan)
(C)
34.5 %
Purpurová (Magenta)
(M)
46.3 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
63.5 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#c2cda2
inverzná farba
#c2325d inverzná červená zložka
#3dcd5d inverzná zelená zložka
#3d32a2 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Jacarta pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Jacarta

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)