farba fialová (Murasaki) (Purple (Murasaki)) [#4f284b]

Slovenský názov farbyfialová (Murasaki)
Anglický názov farbyPurple (Murasaki)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#4f284b
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(79, 40, 75)
RGB (percentuálne)31%, 16%, 29%
CMYK kód farby0, 126, 13, 176
CMYK (percentuálne)0%, 49%, 5%, 69%,
HSL kód farby306.2°, 32.8%, 23.3%
HSV kód farby306.2°, 49.4%, 31%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: fialová (Murasaki) Purple (Murasaki). Ako vyzerá fialová (Murasaki) farba?

RGB kód farby je: #4f284b v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 31% červenej, 15.7% zelenej a 29.4% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 5.1% žltej zložky a 69% čiernej zložky.

RGB zložky farby #4f284b

Červená
(R)
31 %
Zelená
(G)
16 %
Modrá
(B)
29 %

CMYK zložky farby (0, 126, 13, 176)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
49.4 %
Žltá (Yellow)
(Y)
5.1 %
Čierna (Black)
(K)
69 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#b0d7b4
inverzná farba
#b0284b inverzná červená zložka
#4fd74b inverzná zelená zložka
#4f28b4 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba fialová (Murasaki) pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe fialová (Murasaki)

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)