farba (Purple taupe) [#50404d]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyPurple taupe
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#50404d
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(80, 64, 77)
RGB (percentuálne)31%, 25%, 30%
CMYK kód farby0, 51, 10, 175
CMYK (percentuálne)0%, 20%, 4%, 69%,
HSL kód farby311.3°, 11.1%, 28.2%
HSV kód farby311.3°, 20%, 31.4%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Purple taupe. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #50404d v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 31.4% červenej, 25.1% zelenej a 30.2% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 3.9% žltej zložky a 68.6% čiernej zložky.

RGB zložky farby #50404d

Červená
(R)
31 %
Zelená
(G)
25 %
Modrá
(B)
30 %

CMYK zložky farby (0, 51, 10, 175)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
20 %
Žltá (Yellow)
(Y)
3.9 %
Čierna (Black)
(K)
68.6 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#afbfb2
inverzná farba
#af404d inverzná červená zložka
#50bf4d inverzná zelená zložka
#5040b2 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Purple taupe pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Purple taupe

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)