farba (Crystal) [#a7d8de]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyCrystal
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#a7d8de
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(167, 216, 222)
RGB (percentuálne)65%, 85%, 87%
CMYK kód farby63, 7, 0, 33
CMYK (percentuálne)25%, 3%, 0%, 13%,
HSL kód farby186.5°, 45.5%, 76.3%
HSV kód farby186.5°, 24.8%, 87.1%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Crystal. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #a7d8de v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 65.5% červenej, 84.7% zelenej a 87.1% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 24.7% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 12.9% čiernej zložky.

RGB zložky farby #a7d8de

Červená
(R)
65 %
Zelená
(G)
85 %
Modrá
(B)
87 %

CMYK zložky farby (63, 7, 0, 33)

Azúrová (Cyan)
(C)
24.7 %
Purpurová (Magenta)
(M)
2.7 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
12.9 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#582721
inverzná farba
#58d8de inverzná červená zložka
#a727de inverzná zelená zložka
#a7d821 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Crystal pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Crystal

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)