farba (Vodka) [#bfc0ee]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyVodka
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#bfc0ee
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(191, 192, 238)
RGB (percentuálne)75%, 75%, 93%
CMYK kód farby50, 49, 0, 17
CMYK (percentuálne)20%, 19%, 0%, 7%,
HSL kód farby238.7°, 58%, 84.1%
HSV kód farby238.7°, 19.7%, 93.3%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Vodka. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #bfc0ee v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 74.9% červenej, 75.3% zelenej a 93.3% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 19.6% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 6.7% čiernej zložky.

RGB zložky farby #bfc0ee

Červená
(R)
75 %
Zelená
(G)
75 %
Modrá
(B)
93 %

CMYK zložky farby (50, 49, 0, 17)

Azúrová (Cyan)
(C)
19.6 %
Purpurová (Magenta)
(M)
19.2 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
6.7 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#403f11
inverzná farba
#40c0ee inverzná červená zložka
#bf3fee inverzná zelená zložka
#bfc011 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Vodka pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Vodka

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)