farba svetlomodrá (Light blue) [#add8e6]

Slovenský názov farbysvetlomodrá
Anglický názov farbyLight blue
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#add8e6
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(173, 216, 230)
RGB (percentuálne)68%, 85%, 90%
CMYK kód farby63, 16, 0, 25
CMYK (percentuálne)25%, 6%, 0%, 10%,
HSL kód farby194.7°, 53.3%, 79%
HSV kód farby194.7°, 24.8%, 90.2%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: svetlomodrá Light blue. Ako vyzerá svetlomodrá farba?

RGB kód farby je: #add8e6 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 67.8% červenej, 84.7% zelenej a 90.2% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 24.7% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 9.8% čiernej zložky.

RGB zložky farby #add8e6

Červená
(R)
68 %
Zelená
(G)
85 %
Modrá
(B)
90 %

CMYK zložky farby (63, 16, 0, 25)

Azúrová (Cyan)
(C)
24.7 %
Purpurová (Magenta)
(M)
6.3 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
9.8 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#522719
inverzná farba
#52d8e6 inverzná červená zložka
#ad27e6 inverzná zelená zložka
#add819 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba svetlomodrá pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe svetlomodrá

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)