farba (Light steel blue) [#b0c4de]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyLight steel blue
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#b0c4de
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(176, 196, 222)
RGB (percentuálne)69%, 77%, 87%
CMYK kód farby53, 30, 0, 33
CMYK (percentuálne)21%, 12%, 0%, 13%,
HSL kód farby213.9°, 41.1%, 78%
HSV kód farby213.9°, 20.7%, 87.1%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Light steel blue. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #b0c4de v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 69% červenej, 76.9% zelenej a 87.1% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 20.8% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 12.9% čiernej zložky.

RGB zložky farby #b0c4de

Červená
(R)
69 %
Zelená
(G)
77 %
Modrá
(B)
87 %

CMYK zložky farby (53, 30, 0, 33)

Azúrová (Cyan)
(C)
20.8 %
Purpurová (Magenta)
(M)
11.8 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
12.9 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#4f3b21
inverzná farba
#4fc4de inverzná červená zložka
#b03bde inverzná zelená zložka
#b0c421 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Light steel blue pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Light steel blue

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)