Osobnostné testy online - zoznam testov

V tejto časti nájdete zoznam osobnostných testov, ktoré si môžete vyskúšať online na tomto webe. Pred spustením každého testu odporúčame najskôr poriadne prečítať pokyny k testu. Celá sekcia osobnostných testov je ešte len v príprave, takže sa môžu vyskytnúť v testoch nejaké drobné chyby. Ak nájdete v testoch nejaké problémy, môžete nám o nich povedať napríklad vo fóre alebo cez kontakt v redakcii.

EQ osobnostné testy

MBTI - test osobnosti

Osobnostný test MBTI na zistenie povahy a dominantných vlastností osobnosti. Určenie osobnosti v oblastiach: introvert, extrovert, zmysly, intuícia, myslenie, cítenie, rozhodovanie ... MBTI - test osobnosti

Big Five - test osobnosti

Osobnostný test big five (veľká päťka) na zistenie osobnostných charakteristík: extraverzia, neurotizmus, otvorenosť, prívetivosť, svedomitosť Big Five - test osobnosti

5 jazykov lásky - test osobnosti

Test zameraný na odhalenie svojho jazyka lásky. 5 jazykov lásky - test osobnosti


Tréning mozgu

Kolekcia osobnosntých testov, ktoré bývajú súčasťou IQ testov a EQ testov

Základné spôsoby trénovania a testovania mozgu sú schopnosť pamätania (krátkodobej pamäte), schopnosť ropzoznávania objektov, rýchlosť reakcie na problémy či kombinácia spracovávania viacerých zmyslov.

Tréning mozgu - zapamätanie slov

Úlohou v tomto teste je zapamätať si čo najviac slov. Ide o test zameraný na krátkodobú (operačnú) pamäť.

Tréning mozgu - zapamätanie slov

Tréning mozgu - jednoduché matematické príklady

V tomto teste si môžete overiť rýchlosť počítania jednoduchých matematických príkladov.

Tréning mozgu - jednoduché matematické príklady

Tréning mozgu - vnimanie textu a farby

Osobnostný test zameraný na schopnosť pracovať súčastne s dvomi spôsobmi vnímania: vizuálne vnímanie spracovanie (farba textu) a druhá pochopením textu.
Tento test je nami vymyslená napodobenina testu, ktorý je známy pod názvom 'stroop test'. Stroop test je test na tréning mozgu, v ktorom sú za sebou slová rôznou farbou a úlohou čitateľa je čítať tieto slová podľa farby, ktorou sú napísané. Viac informácii o farbách a farebných odtieňoch nájdete v digitálnej encyklopédii farieb

Tréning mozgu - vnimanie textu a farby

Tréning mozgu - obrazové a textové vnímanie

Osobnostný test zameraný na krátkodobú pamäť a schopnosť uchovávať súčasne vizuálnu (obrazovú) aj textovú informáciu (farba a symbol).

Tréning mozgu - obrazové a textové vnímanie