Test 5 jazykov lásky

Osobnostný test 5 jazykov lásky vytvoril a publikoval manželský poradca Gary Chapman, ktorý sa zameriava na poskytovanie pomoci párom, ktoré nie sú šťastné alebo im hrozí rozchod či rozvod. Vo svojej rovnomennej knihe tvrdí, že existuje päť jazykov lásky. Každý človek má iné preferencie a poradie, ktoré sú pre neho ako dôležité. Aby sa človek cítil vo vzťahu naplnený, mal by sa jeho partner snažiť vyjadrovať jeho jazykom lásky. Tento test vám pomôže odhaliť, aký je váš jazyk lásky a poradie od najdôležitejšieho po najmenej dôležitý.


Pokyny k testu 5 jazykov lásky

Pre lepšie pochopenie osobnostného testu päť jazykov lásky a výsledkov odporúčame prečítať stručné pokyny:

5 jazykov lásky test

zobrazí sa na diplome
pre štatistické účely
pre štatistické účely

Jazyky lásky


Zaujímavé odkazy k téme