Osobnostný test MBTI

Osobnostný test MBTI slúži na zistenie povahy a dominantných vlastností osobnosti. Výsledky testu možno použiť pri osobnom rozvoji či budovaní kolektívu a pracovných tímov.

Pokyny k testu osobnosti

Pre lepšie pochopenie MBTI osobnostného testu a výsledkov odporúčame poriadne prečítať stručné pokyny:

MBTI test

zobrazí sa na diplome
pre štatistické účely
pre štatistické účely

MBTI test v skratke

Povahové vlastnosti:

Výsledky používateľov na tomto webe

Už viac 15 000 používateľov si urobilo na tomto webe osobnostný test MBTI. V tabuľke nižšie uvádzame štatistiky prvých 15000 výsledkov v teste. Uvádzame len tie výsledky MBTI testov, ktoré majú jednoznačné zaradenie do jednej zo 16 kategórií.

ISTJ
2071
(14%)
ISFJ
1833
(12%)
INFJ
852
(6%)
INTJ
746
(5%)
ISTP
309
(2%)
ISFP
311
(2%)
INFP
681
(5%)
INTP
457
(3%)
ESTP
444
(3%)
ESFP
469
(3%)
ENFP
1350
(9%)
ENTP
684
(5%)
ESTJ
1480
(10%)
ESFJ
1327
(9%)
ENFJ
752
(5%)
ENTJ
596
(4%)

Zaujímavé odkazy k téme