Tréning mozgu - vnimanie textu a farby

O teste Osobnostný test zameraný na schopnosť pracovať súčastne s dvomi spôsobmi vnímania: vizuálne vnímanie spracovanie (farba textu) a druhá pochopením textu.
Tento test je nami vymyslená napodobenina testu, ktorý je známy pod názvom 'stroop test'. Stroop test je test na tréning mozgu, v ktorom sú za sebou slová rôznou farbou a úlohou čitateľa je čítať tieto slová podľa farby, ktorou sú napísané. Viac informácii o farbách a farebných odtieňoch nájdete v digitálnej encyklopédii farieb

Ovládanie Zadanie tvorí text (slovný názov farby), pričom toto slovo je zafarbené nejakou farbou (môže byť aj rovnakej farby ako text). Úlohou je označiť farbu, ktorá zodpovedá zafarebeniu slova. Príklad: ak je červeným písmom napísane slovo zelená, treba vybrať možnosť červená.

Hodnotenie Za každú správne určenú možnosť získate jeden bod.Rebríček úspešnosti

Poradie Používateľ Dátum Skóre Čas (s)
1 Karinka 6.5.2024 100 11
2 Karinka 13.5.2024 100 11
3 Magdaléna 15.5.2024 100 11
4 Karinka 12.5.2024 100 12
5 Demo 6.5.2024 100 32
6 Magdaléna 14.5.2024 86.67 19
Zoznam najlepších výsledkov. V jeden deň sa uloží len najlepšie skóre od jedného používateľa.