Testy osobnosti na webe

Kategórie: Kvizy.eu, testy osobnosti, osobnostný rozvoj

Testy osobnosti sú dnes často súčasťou pohovorov do zamestnania, dokonca aj prihlášok na niektoré školy. Cieľom osobnostných testov je zistiť silné a slabé stránky našej osobnosti a štýl nášho myslenia a rozhodovania. Pozrime sa bližšie na význam testov osobnosti v porovnaní s vedomostnými testami.

V tomto článku sa sústredíme na drobný úvod k novej sekcii na tomto webe: osobnostné testy.

Testy osobnosti – stručná charakteristika

Osobnosť človeka možno charakterizovať podľa rôznych kritérií. Aj preto existuje množstvo osobnostných testov, pričom nám každý povie niečo iné. Interpretácia testov osobností je veľmi dôležitá. Asi najfrekventovanejší je test inteligencie (označovaný aj ako IQ test). Ide o komplexnejší test, ktorý sleduje viaceré oblasti inteligencie a myslenia. Niektoré IQ testy sú zamerané na matematické a logické úlohy, iné viac na priestorové myslenie. Pri testoch inteligencie do zamestnania si väčšinou dá každý zamestnávateľ vyhotoviť IQ test na mieru. 

Okrem toho poznáme aj iné typy inteligenčných testov, napríklad EQ testy (testy emocionálnej inteligencie). Tie sa sústreďujú viac na naše povahové vlastnosti a schopnosti budovania vzťahov. Do kategórie osobnostných testov sa taktiež zaraďujú testy na zmyslové preferencie, povahu osobnosti a mnohé ďalšie, ktorým sa budeme neskôr venovať.

Význam osobnostných testov

Ako každý test, aj osobnostné testy sledujú nejaký cieľ. Pozrime sa najskôr na vedomostné kvízy. Tie nám prezradia, aké máme vedomosti z danej oblasti. Ak odpovieme nesprávne na veľa otázok, môžeme usúdiť, že sa musíme viac danej vedomostnej kategórii venovať.

Osobnostné testy nám však nemusia povedať, že niečo nevieme. Niektoré otázky nemajú správnu a nesprávnu odpoveď. Keď je úlohou osobnostného testu zistiť štýl vnímania, na otázky sa nedá odpovedať zle. Každý človek má svoj štýl vnímania a preferuje niečo iné.

Výsledky osobnostných testov a ich interpretácia

Osobnostné testy nám prezradia niečo o sebe: našom temperamente, vnímaní, postojoch, preferenciách a pod. Ak sme odpovedali pravdivo, odhalíme svoje silné a slabé stránky. Ak sa nám výsledky nepáčia, môžeme sa pokúsiť o zlepšenie (samozrejme že nie opakovaním testu, ale snahou o zmenu seba samého). Niektoré oblasti osobnosti sa ťažko menia. Keď niekto preferuje dizajn (obrazová vnímanie), ťažko ho presvedčime, aby si kúpil rýchlejšie a bezpečnejšie auto. Pre neho bude vždy dôležitejšia farba a tvar karosérie. Spoznanie vlastností pomáha nielen nám, ale aj firmám prispôsobiť svoje produkty a služby.

Osobnostné testy – osobnostný rozvoj

Niekto si možno povie, že má slabú pamäť od narodenia. Je skutočne len málo ľudí, ktorí nie sú natoľko zdraví, že by si pamäť alebo iné svoje schopnosti nedokázali zlepšovať. Mnohé schopnosti sa zlepšovať dajú a stačí k tomu len pravidelný a dobre vedený tréning. Tak, ako musí športovec pravidelne trénovať, aby zvýšil svoj fyzický výkon, tak sa dá zvýšiť aj výkon pamäte (mozgu) a iných schopností.

 

Pokiaľ vás zaujíma oblasť osobnosti a osobnostných testov, odporúčame sledovať sekciu osobnostné testy, ktorú budeme postupne rozširovať. Tento článok je len pozvánka do tejto oblasti.

tansy 6. 11. 2013 7404
3,5 / 5 (hlasy: 10)

Diskusia k článku (0)