Zmyslová pamäť

Ako sme už načrtli v úvodnom článku testy na pamäť, všetky podstatné informácie sa ukladajú do našej pamäte prostredníctvom našich zmyslov. Časť pamäte, ktorá spracováva podnety z okolia sa nazýva zmyslová pamäť a tvorí vstupnú bránu do našej pamäte. Ako putujú informácie si môžeme pripomenúť nasledujúcim diagramom:
diagram ľudskej pamäte

Preferencie vnímania

Ľudský mozog spracúva podnety z okolia prostredníctvom troch hlavných zmyslov:

Samozrejme, že mozog spracováva reakcie aj od zvyšných zmyslov (čuch a chuť), ale nie sú až také dominantné. človek sa najviac spolieha práve na to čo vidí, počuje a čo si môže vyskúšať. Každý má však iné preferencie - iné poradie preferovaných zmyslov. Niekto sa primárne spolieha na to, čo vidí, pre niekoho je podstatnejšie počuť. dovolenka na lodi

Test zmyslových preferencií

Zamyslite sa nad nasledujúcim príbehom: Po náročnom roku vzdelávania ste sa rozhodli ísť na dovolenku. Vybrali ste si plavbu loďou niekde v Stredozemnom mori. Plávali ste pomedzi ostrovy na šírom mori, sledovali ste prírodu, počávali zvuk mora a vtáctva, cez noc ste spali v pohodlnej kajute. Skúste sa na chvíľu zamyslieť nad touto sitáciou.... Dovolenka sa skončila, vrátite sa domov a začnete rozprávať svojej rodine, čo pekné ste zažili.

Každý človek môže mať iné poradie preferovaných zmyslov. Ak si nedokážete sami určiť, aké su vaše preferencie, môžete si spraviť test na preferencie vnímania (plánujeme ho vytvoriť aj pre tento web).

Charakteristika podľa zmyslových preferencií

Skúsenejší ľudia v tejto oblasti dokážu veľmi rýchlo určiť zmyslové preferencie iných ľudí. Často stačí položiť osobe niekoľko otázok a všetko vyčítať z ich reakcie. To využívajú aj mnohí obchodníci pri predaji. Keby napríklad predajca áut dokázal rozlíšiť preferencie zákazníka, lepšie by ho dokázal presvedčiť, aby si auto kúpil:

Keď predajca začne zákazníkovi ukazovať, aké príjemné poťahy sú v aute, zapôsobí to najmä na človeka s preferenciou hmatového vnímania.

Preferované zmysly vnímania u ľudí

Nie je vždy jednoduché určiť štýl vnímania druhých, dokonca mnohí nevieme určiť ani vlastné preferencie. Situáciu sťažuje fakt, že u nikoho pravdepodobne nenájdeme jednoznačné zaradenie. Ide skôr o kombináciu týchto zmyslov, pričom jeden z nich je dominantnejší ako ostatné dva. Okrem toho sa líšia schopnosti zmyslov aj od pohlavia. V prípade vizuálneho vnímania dokážu ženy lepšie rozoznať farby a muži zase lepšie pohyb. Žena si teda skôr všimne rozdiel medzi farbami, muž dokáže rýchlejšie zaregistrovať pohybujúce sa predmety. Iné výskumy zase tvrdia, že ženy lepšie počujú, avšak pravdepodobne to platí len pri vysokých tónoch (aby lepšie počuli krik svojich detí).

Vo všeobecnosti sa uvádza, že zastúpenie ľudí v populácii je takéto:


Ďalšie infomrácie (pre štúdium)

V angličtine sa tieto tieto štýly nazývajú: visual (obrazový), auditory (sluchový) a kinesthetic (hmatový).

Ďalšie čítanie - anglická wikipédia: Neuro-lingvistické programovanie (NLP) je metóda osobného rozvoja založená na súvislostiach medzi činnosťou našej mysle a tela (neuro), naším jazykom (linguistic) a naším správaním (programming). Najznámejšími osobami, ktorí sa tejto téme odborne venovali sú Richard Bandler a John Grinder.