POLIENKO - anagramy z písmen

Nájdené anagramy (prešmyčky) pre slovo POLIENKO. Všetky slová (anagramy), ktoré je možné vytvoriť z písmen POLIENKO (s použitím všetkých písmen). Ak má slovo viac významov (viacero slov, ktoré znejú podobne, ale majú rôzny význam), nachádza sa v zozname viackrát.

Slovo z písmen Základný tvar slova Rýmy
okopneli okopnieť okopneli
polienko polienko polienko
polienok polienko polienok
nekopilo nekopiť nekopilo
Nikopole Nikopol Nikopole

POLIENKO - slová z písmen pre Scrabble

Všetky slová, ktoré sa dajú zložiť z uvedených písmen. Existujúce slovenské slová zložené z niektorých písmen: 5 písmen až 8 písmen (bez použitia všetkých písmen).
Slová s näjväčším počtom bodov pre Scrabble (11 bodov) sú: okopneli, polienko, polienok, nekopilo, Nikopole. Celkovo sme našli 111 slov, ktoré vznikli z písmen POLIENKO.

Slovo Lemma Dĺžka Skóre
kline klin 5 k (2) + l (2) + i (1) + n (1) + e (1) 7
linke linka 5 l (2) + i (1) + n (1) + k (2) + e (1) 7
nikel nikel 5 n (1) + i (1) + k (2) + e (1) + l (2) 7
nikle nikel 5 n (1) + i (1) + k (2) + l (2) + e (1) 7
Kline Klin 5 k (2) + l (2) + i (1) + n (1) + e (1) 7
Elkin Elkin 5 e (1) + l (2) + k (2) + i (1) + n (1) 7
kolien koleno 6 k (2) + o (1) + l (2) + i (1) + e (1) + n (1) 8
lienok lienka 6 l (2) + i (1) + e (1) + n (1) + o (1) + k (2) 8
Nikole Nikola 6 n (1) + i (1) + k (2) + o (1) + l (2) + e (1) 8
Olinke Olinka 6 o (1) + l (2) + i (1) + n (1) + k (2) + e (1) 8
Ilonke Ilonka 6 i (1) + l (2) + o (1) + n (1) + k (2) + e (1) 8
Elkino Elkin 6 e (1) + l (2) + k (2) + i (1) + n (1) + o (1) 8
okopneli okopnieť 8 o (1) + k (2) + o (1) + p (2) + n (1) + e (1) + l (2) + i (1) 11
polienko polienko 8 p (2) + o (1) + l (2) + i (1) + e (1) + n (1) + k (2) + o (1) 11
polienok polienko 8 p (2) + o (1) + l (2) + i (1) + e (1) + n (1) + o (1) + k (2) 11
nekopilo nekopiť 8 n (1) + e (1) + k (2) + o (1) + p (2) + i (1) + l (2) + o (1) 11
Nikopole Nikopol 8 n (1) + i (1) + k (2) + o (1) + p (2) + o (1) + l (2) + e (1) 11
kopneli kopnieť 7 k (2) + o (1) + p (2) + n (1) + e (1) + l (2) + i (1) 10
plienok plienka 7 p (2) + l (2) + i (1) + e (1) + n (1) + o (1) + k (2) 10
nekopil nekopiť 7 n (1) + e (1) + k (2) + o (1) + p (2) + i (1) + l (2) 10
nekopli nekopnúť 7 n (1) + e (1) + k (2) + o (1) + p (2) + l (2) + i (1) 10
klepni klepnúť 6 k (2) + l (2) + e (1) + p (2) + n (1) + i (1) 9
klipne klipnúť 6 k (2) + l (2) + i (1) + p (2) + n (1) + e (1) 9
pinkle pinkeľ 6 p (2) + i (1) + n (1) + k (2) + l (2) + e (1) 9
plniek plnka 6 p (2) + l (2) + n (1) + i (1) + e (1) + k (2) 9
okolie okolie 6 o (1) + k (2) + o (1) + l (2) + i (1) + e (1) 8
opiekol opiecť 7 o (1) + p (2) + i (1) + e (1) + k (2) + o (1) + l (2) 10
opieklo opiecť 7 o (1) + p (2) + i (1) + e (1) + k (2) + l (2) + o (1) 10
piekol piecť 6 p (2) + i (1) + e (1) + k (2) + o (1) + l (2) 9
pieklo piecť 6 p (2) + i (1) + e (1) + k (2) + l (2) + o (1) 9
pikole pikola 6 p (2) + i (1) + k (2) + o (1) + l (2) + e (1) 9
poliek polka 6 p (2) + o (1) + l (2) + i (1) + e (1) + k (2) 9
Poliek Poľka 6 p (2) + o (1) + l (2) + i (1) + e (1) + k (2) 9
klipe klip 5 k (2) + l (2) + i (1) + p (2) + e (1) 8
lipke lipka 5 l (2) + i (1) + p (2) + k (2) + e (1) 8
pikle pikle 5 p (2) + i (1) + k (2) + l (2) + e (1) 8
ikone ikona 5 i (1) + k (2) + o (1) + n (1) + e (1) 6
okien okno 5 o (1) + k (2) + i (1) + e (1) + n (1) 6
Nokie Nokia 5 n (1) + o (1) + k (2) + i (1) + e (1) 6
okopnie okopnieť 7 o (1) + k (2) + o (1) + p (2) + n (1) + i (1) + e (1) 9
kopnie kopnieť 6 k (2) + o (1) + p (2) + n (1) + i (1) + e (1) 8
Na hľadané písmená bolo nájdených veľa slov, a preto je zoznam obmedzený len na 40 nájdených slov.

Scrabble databáza: je slovo v oficiálnej databáze povolených slov? Podľa súťažných pravidiel hry Scrabble nie je možné používať vlastné podstatné mená (slová, ktoré sa píšu veľkým začiatočným písmenom), ale zvyčajne je to na dohode hráčov, či toto pravidlo aplikujú.

  • Ak je slovo v databáze Scrabble medzi povolenými, zobrazuje sa pri ňom zelená ikonka.
  • Ak slovo nie je v Scrabble databáze, zobrazuje sa pri ňom červená ikonka.
  • Ak slovo nie je v databáze slov Scrabble, ale niekedy sa povoľuje jeho použitie, zobrazuje sa pri ňom modrá ikonka.
  • Ak nie je pri slove žiadna ikonka, momentálne nemáme informácie o jeho platnosti v hre (zvyčajne pre dlhšie slová).

Slovník anagramov, databáza slov pre Scrabble, slová z písmen pre slovné hry.