Hry (minihry) - na učenie slovenského jazyka

V tejto sekcii nájdete hry na precvičovanie úloh zo slovenčiny: môžete si overiť vedomosti z gramatiky slovenského jazyka či hry na znalosť a rozširovanie slovnej zásoby.

Hry so slovnou zásobou

Hry zamerané na slovnú zásobu: slovné hlamolamy.

Hľadanie anagramov z písmen

Úlohou je zistiť všetky slovenské slová, ktoré sa dajú vytvoriť z písmen.

Zaraďovanie slov do správnej skupiny

Úlohou je určiť kategóriu slova v hierarchii slovnej zásoby (tzv. taxonómia slova v slovnej zásobe slovenčiny).

Hádanie štvrtého slova podľa významu

Úlohou je určiť štvrté chýbajúce slovo na základe trojice podobných slov. Musíte identifikovať významy zvyšných slov a jeho zaradenie v slovnej zásobe. Tréning na prijímacie skúšky, ktoré obsahujú tzv. test všeobecných študijných predpokadov, a často sú súčasťou prijímacích skúšok a prijímacích pohovorov.

SlovoTvor - tvorba slov z písmen

Z náhodne vygenerovaných písmen slovenskej abecedy musíte vytvoriť čo najviac slov. Každý deň nový hlavolam.

Hry z múdrostí a citatátov

Slovné hry prepojené na našu zbierku citátov, výrokov a múdrostí.

Obesenec Skladanie múdrostí

Určovanie tvarov slov (skloňovanie, časovanie)

Hry zamerané na určovanie tvarov slovenských slov (skloňovanie slov, časovanie slov, ohýbanie slov...)

Určovanie vzoru slova

Určovanie vzorov pre podstatné mená a prídavné mená.

Lematizácia - určovanie lemy slova

Identifikácia základného tvaru slova pre podstatné mená, prídavné mená a slovesá.