Nemecký jazyk - otázky

logo

Kvízové otázky a testy z kategórie Nemecký jazyk
Nemecké testy a kvízy, kvízové otázky: nemecká slovná zásoba (oblečenie, jedlo, zvieratá, miesta, bývanie ...),


Nemecký jazyk - tréning Nemecký jazyk - kvíz

Nemecký jazyk - kvízy

Zoznam vedomostných otázok a testov z oblasti Nemecký jazyk.

Slovná zásoba nemeckého jazyka rôznych oblastí. Preklad nemeckých slov do slovenčiny a preklad zo slovenčiny do nemeckého jazyka.

Nemecké vety: dopĺňanie slov do viet, správne poradie slov v nemeckých vetách, písanie nemeckých viet