Anglický jazyk - otázky

logo

Kvízové otázky a testy z kategórie Anglický jazyk
Kvízové otázky z anglického jazyka: slovná zásoba v rozličných kategóriách (oblečenie, jedlo, zvieratá, miesta, bývanie ...), dopĺňanie predložiek do viet, anglická gramatika, anglické časy, skloňovanie anglických prísloviek a ďalšie.


Anglický jazyk - tréning Anglický jazyk - kvíz

Anglický jazyk

Pripravujeme novú sekciu Anglický jazyk

Anglický jazyk - kvízy

Zoznam vedomostných otázok a testov z oblasti Anglický jazyk.

Anglické frázy a frázové slovíčka. Je to asi jedna z najobtiažnejších častí anglického jazyka. Frázových spojení je veľa a častokrát majú úplne iný význam, ako sa na prvý pohľad zdá. Osvojenie fráz je skutočne náročné.

Anglické konverzácie pre cestovateľov do anglicky hovoriacich krajín. Základné vety na dorozumievanie.

Tvorenie množných čísiel z anglických slov: pravidelné a nepravidelné množné čísla.

Anglické predložky: predložky miesta, predložky času, predložky pohybu. Kvízy sú formulované na spôsob dopĺňania predložiek do viet. V prípade, že nie je potrebná žiadna predložka, zadajte pomlčku.

Stupňovanie anglických prísloviek: pravidelné aj nepravidelné príslovky a ich stupňovanie podľa jednotlivých pravidiel.

Kategória zahŕňa otázky z gramatických tvarov anglických slovies.

Slovná zásoba anglického jazyka podľa jednotlivých kategórií. Preklad anglických slov do slovenčiny a preklad slov do anglického jazyka.

Kategória zahŕňa základné spôsoby tvorenia slov v angličtine - zmena slovného druhu, využívanie prefixov (predpôn) a sufixov (prípon), vytváranie slov opačného významu.