Matematika » Telesá - vlastnosti

Rotačný valec je definovaný ako valec, pre ktorý platí, že spojnica stredov oboch jeho podstáv zviera s rovinou ľubovoľnej podstavy uhol:


Pomalé načítavanie otázok ?