Osobnostné testy

Testy osobnosti pomáhajú odhaliť naše silné a slabé stránky. Niektoré sú zamerané na konkrétnu schopnosť, iné sledujú kombinácie našich schopností a vlastností. V tejto časti si rozoberieme testy osobnosti trochu podrobnejšie, najmä:

Netvrdíme, že nás názor na osobnostné testy je ten najsprávnejší, nakoľko sú v tejto oblasti rozdiely aj medzi odborníkmi a každú chvíľu prichádzajú psychológovia s niečím novým. Okrem toho sa často testy inteligencie považujú za samostatný typ testov (nepatria priamo pod oblasť osobnostných testov ako ich máme usporiadané na tomto webe).

Reklama

Typy osobnostných testov

Väčšine z nás napadne pri slovnom spojení osobnostný test pravdepodobne test inteligencie (IQ test). IQ testov v sebe zahŕňajú testovanie viacerých oblastí (napríklad numerické schopnosti, logické myslenie a pod). Každý si môže pod pojmom inteligencia predstaviť inú kombináciu schopností, a preto môže byť každý IQ test iný. Radšej sa poďme pozrieť na osobnostné testy z opačnej strany: aké jednotlivé schopnosti a vlastnosti tieto testy najčastejšie sledujú:

Všeobecnejšie kategórie vedomostných testov

Je veľa schopností a vlastností, ktoré nám vie test osobnosti prezradiť. Väčšina z nás sa práve preto stretla skôr so všeobecnejšími testami, keďže testovať každú schopnosť samostatne nie je vždy jednoduché. Nám na tomto webe nejde len o samotné testovanie, ale aj o využitie výsledkov osobnostných testov. Zlepšovanie schopností a zmena povahových vlastností vyžaduje najmä správnu techniku a pravidelný tréning.

Skúsme si rozdeliť osobnostné testy na základe trénovania a zmeny:

Prvou kategóriou sú osobné preferencie, ktoré len veľmi ťažko ovplyvníme. Typické testy našich preferencií sú na zistenie temperamentu, zmyslového vnímania alebo učebného štýlu. Keď niekto preferuje používanie pravej ruky (je pravák), ťažko sa z neho len tak stane ľavák. Aj keď po tréningu zvládne prácu menej dominantou rukou, nebude to také, ako používanie dominantnej ruky.
Druhou kategóriou sú naše schopnosti (napríklad logické myslenie, verbálne schopnosti alebo kapacita krátkodobej pamäte). Nielenže sa dajú tieto schopnosti trénovaním zlepšovať (aj keď si mnohí myslia, že sa nedajú), ale ešte dokážeme aj sledovať naše zlepšovanie.
Tretia kategória sú naše povahové vlastnosti a postoje. Niektorí ľudia sú veselej povahy, iní sa viac sťažujú. Na rozdiel od druhej kategórie neexistuje žiadne objektívne meranie. Pre niekoho je lepšie, keď sa bude sťažovať, lebo mu to tak vyhovuje - je to jeho rozhodnutie. Sledovanie pozitívnych zmien je teda subjektívne. Naše postoje asi nezmeníme zo dňa na deň, ale postupne je to možné.

Štýl myslenia

Jednotlivé kategórie testov sa môžu zameriavať na dva rôzne štýly myslenia, ktoré nazývame:

Vedomostné testy sú zamerané výlučne na konvergentné myslenie - každá otázka má správnu odpoveď. Pri vyhodnotenú testu stačí správne možnosti spočítať.
Osobnostné testy môžu mať aj otázky (úlohy), na ktoré neexistuje všeobecne správna odpoveď. Na vyriešenie musíme zapojiť divergentné myslenie (vymyslieť a porovnať rôzne alternatívy) a nájsť vlastné riešenie podľa seba.