Vedomostné minihry

Rôzne vedomostné hry zamerané na vzdelávacie kvízové kategórie. Pri niektorých hrách sa ukladá aj rebríček úspešnosti. Skóre neprihlásených použivateľov sa nebude uchovávať.

vedomostné minihry

Tematická kategória: Geografia - vlajky štátov

Popis vedomostnej hry: Vyberie sa náhodná vlajka a vašou úlohou je zo zoznamu niekoľkých štátov určiť, ktorému štátu vlajka patrí. Označením štátu sa zobrazí jeho vlajka a pokiaľ je správna, môžete pokračovať do ďalšieho levelu. Počet možností sa každým uhádnutím zvyšuje. Výsledné skóre hry záleží od toho, na koľko pokusov správne odhalíte štát, ktorému vlajka patrí.

Cieľ vedomostnej hry: Zaradiť všetky vlajky štátov s čo najmenším počtom chybných označení.

vedomostné minihry

Tematická kategória: vlajky štátov

Popis vedomostnej hry: Klasická hra pexeso na trénovanie pamäte. Vašou úlohou je nájsť všetky rovnaké páry zakrytých kartičiek.

Cieľ hry: Odokryť všetky dvojice kartičiek.

vedomostné minihry

Tematická kategória: elektrotechnické značky

Popis vedomostnej hry: Mierne upravená verzia hry pexeso. Na hracom pláne sú odhalené názvy štátov a kartičky, ktoré skrývajú vlajku štatu. Vašou úlohou je odhaliť obrázok (vlajku) a nájsť do páru správny štát. K dispozícii je niekoľko veľkostí hracej plochy.

Cieľ vedomostnej hry: Správne spárovať všetky dvojice: názov štátu s vlajkou s čo najmenším počtom zlých označení.

vedomostné minihry

Tematická kategória: dopravné značky

Popis vedomostnej hry: Klasická hra pexeso na trénovanie pamäte. Vašou úlohou je nájsť všetky rovnaké páry zakrytých kartičiek dopravných značiek.

Cieľ hry: Odokryť všetky dvojice kartičiek.

vedomostné minihry

Tematická kategória: schematické značky súčiastok

Popis vedomostnej hry: Klasická hra pexeso na trénovanie pamäte. Vašou úlohou je nájsť všetky rovnaké páry zakrytých kartičiek elektrotechnických značiek.

Cieľ hry: Odokryť všetky dvojice kartičiek.

vedomostné minihry

Tematická kategória: elektrotechnické značky

Popis vedomostnej hry: Mierne upravená verzia hry pexeso. Na hracom pláne sú odhalené názvy elektrotechnických značiek a zahalené kartičky so schematickými značkami, ktoré k nim treba priradiť. Vašou úlohou je odhaliť obrázok (schematickú značku) a nájsť do páru správnu schematickú značku. K dispozícii je niekoľko veľkostí hracej plochy.

Cieľ vedomostnej hry: Správne spárovať všetky dvojice: elektrotechnické súčiastky so schematickou značkou a s čo najmenším počtom zlých označení.

vedomostné minihry

Tematická kategória: elektrotechnické značky

Popis vedomostnej hry: Vyberie sa náhodná elektrotechnická značka a vašou úlohou je zo zoznamu súčiastok určiť jej názov. Po správnom označení môžete pokračovať do ďalšieho levelu. Počet možností sa každým uhádnutím zvyšuje. Výsledné skóre hry záleží od toho, na koľko pokusov správne odhalíte priradíte schematickú značku k súčiastke.

Cieľ vedomostnej hry: Správne označiť všetky elektrotechnické súčiastky s príslušnou schematickou značkou a s čo najmenším počtom chybných označení.