Vzdelávacie weby

všetky vzdelávacie weby Slovenský jazyk

nájdené vzdelávacie weby: 38   Popularita | Názov | Dátum vloženia

Niekoľko slovenských slovníkov, ktoré sú tvorené jazykovedným ústavom ľudovíta Štúra (Slovenská akadémia vied). Zoznam slovníkov v skratke: KSSJ, PSP, SCS, SSS, SSJ, HSSJ aj Bernolákov päťjazyčný slovník.

Študentské stránky ponúkajú na stiahnutie referáty z rôznych predmetov, 

Verejným katalóg vedeckých prác. Nájdete tu najmä bakalárske a diplomové, ale aj rigorózne či dizertačné práce.

Online zlepšovanie hovorenej angličtiny. Portál sa zameriava na zlepšovanie plynulej reči: čítanie, hovorenie a počúvanie.

Online slovníky: prekladové slovníky, slovník cudzích slov, synonimický slovník a krížovkársky slovník.

Periodická sústava prvkov vrátane informácií o jednotlivých chemických prvkoch.

Online kontrola pravopisu. Aplikácia je v testovacej prevádzke.

Šarišsko-slovenský nárečový slovník.

Populárna veda pre mladých: zaujímavé články a prednášky z oblastí: človek, príroda, fyzika, chémia, technika, spoločnosť a umenie.

Vzdelávací projekt pre deti o Internete a jeho nástrahách. Hlavnú časť tvorí vzdelávací animovaný seriál, ktorý zobrazuje príbehy o bačovi, valachovi a naivných ovečkách, na ktorých číhajú nebezbečenstvá vo svete médií a internetu. 

Projekt zameraný na testovanie študentov základných škôl z matematiky a fyziky.

Zbierka prednášok, skúšok, cvík, ťahákov, zadaní a iných štúdijných materíalov pre vysoké školy.

Sprievodca anglickou gramatikou: spoločník na učenie anglickej gramatiky.

Učebná pomôcka pre potreby výučby fyziky

Ozvučené frazeologické slovníky a tematické slovníky pre mnohé cudzie jazyky: angličtina, španielčina, francúzština, taliančina, nemčina, ruština, fínčina. Súčasťou portálu je hľadanie jazykového partnera pre precvičovanie jazyka.

Portál obsahuje jazykové kurzy rôznych úrovní (A1, A2, B1 a B2) s mnohými cvičeniami, testami a slovníkmi – všetko, aby ste sa mohli zoznámiť s gramatikou, učiť sa nové slová, či dokonca prakticky komunikovať s ostatnými používateľmi tejto stránky v slovenčine. Okrem toho tu môžete nájsť aj rôzne informácie o Slovensku – stredoeurópskej krajine so zaujímavou históriou, krásnou prírodou a mnohými turistickými miestami.

Trénovanie a precvičovanie matematických úloh pre deti na základných školách

Úlohy zo slovenského jazyka pre deti na základných školách