Vianočný kvíz 2020

Kategórie: kvízy, dejiny

Posledný predvianočný víkend si môžete skrátiť vedomostným kvízom a testovými otázkami zameranými na vianočné tradície, zvyky a historické udalosti súvisiace s Vianocami. Dokážete správne odpovedať na vedomostné otázky týkajúce sa vianočného stromčeka, vianočných jaslí či farebného oblečenia tajuplnej osoby, ktorá nosí vianočné darčeky? 

#1Kedy sa začína advent ?

#2Odkiaľ sa do sveta rozšírila tradícia vianočného stromčeka?

#3Prečo nosí Santa Claus červené oblečenie ?

#4Kedy sa ustálil advent ako cirkvou predpísané predvianočné obdobie ?

#5Prvé zmienky o ozdobenom vianočnom stromčeku pochádzajú z ...?

#6Kedy sa končí tradičný cirkvou predpísaný predvianočný pôst na Štedrý deň?

#7Kde vznikla najznámejšia koleda Tichá noc, svätá noc ?

#8Najznámejšia koleda: Tichá noc, svätá noc vznikla ...

#9Najstaršia dochovaná správa o vianočných jasličkách pochádza z:

#10Komu sa pripisuje zásluha o rozšírenie vianočných jaslí po Európe ?

#11Ktorý svätec má sviatok počas vianočných sviatkov ?

#12Kde a kedy žil sv. Mikuláš ?

#13Čo znamená slovenský názov Vianoce a z akého jazyka pochádza?

#14Ktorý názov sa v minulosti nepoužíval pre Štedrý večer

Výsledok (úspešnosť) kvízu: 0 / 14

MartinM 19. 12. 2020 1139
5,0 / 5 (hlasy: 7)

Diskusia k článku (0)