Články v kategórii: slovenčina

8 jednoduchých testových otázok o používaní zámen v slovenčine. Veríte si, že viete správne písať zámená? Dokážete uhádnuť, aké i alebo y sa píše pri používaní zámen ona? Ak vám robí problém gramatika zámen, otestujte si svoje vedomosti v tomto kvíze, pri ktorom sa aj niečo naučíte.

Poznáte pravidlá slovenského pravopisu a správne písanie i-y po písmene x? V tomto pravopisnom kvíze si môžete overiť, ako dobre viete určiť tvrdé y a mäkké i v slovách po písmene x. Vybrané slová po X síce v slovenčine nemáme, ale zato máme veľa slov, kde stojíme pred touto dilemou. Koľko chýb v texte objavíte?

Dokážete rozoznať slová, ktoré sa dajú vytvoriť z písmen? V tomto teste si overíte znalosť slovnej zásoby a verbálnu inteligenciu, čiže schopnosť rozpoznať slová. Nezabúdajte, že musíte použiť každé písmeno v rovnakom počte, koľkokrát je uvedené v zadaní. A vlastné mená sa nepoužívajú :)

Určovanie tvarov slovenských slov je často náročná úloha aj pre fanúšikov slovenského jazyka. Mnohé slovenské slová používajú netypické tvary slov, čo používanie slovenčiny komplikuje. Dokážete určiť správny tvar slov, ktoré sa nachádzajú v tomto vedomostnom teste? Overte si svoje vedomosti z tvorby a používania slovenských slov formou kvízových ot...

So začiatkom školského roka prichádza ideálny čas oprášiť si vedomosti zo slovenského pravopisu a gramatiky. Ak ste na hodinách slovenčiny pracovali ako včeličky, vyriešiť nasledujúci gramatický kvíz zameraný na slovenský pravopis by pre vás nemal byť problém. Test zo slovenského pravopisu a gramatiky na začiatok nového školského roku je tu pre vás...

Dokážete pracovať so slovnou zásobou? Viete interpretovať význam slovenských slov? Slovné analógie bývajú súčasťou testov inteligencie alebo aj testu všeobecných predpokladov ako súčasť prijímačiek na školy. V tomto kvíze sa môžete preskúšať, ako dobre viete interpretovať slovenské slová. 

Cudzie slová sú sučasťu nášho jazyka. V slovenčine ich používame a mnohé z nich takmer denne. V tomto vedomostnom kvíze si môžete otestovať svoje znalosti, či viete správne určit význam vybraných cudzích slov z kategórie prídavných mien, ktoré sa bežne používajú.

V dnešnom kvíze si opäť môžete overiť znalosti z pravopisu slovenčiny, tentokrát z písania i-y pri slovách, ktoré rovnako znejú, ale majú rôzny význam. Pred pár dňami sme napísali článok na tému pravopisu vybraných slov, ktoré sa niekedy píšu s mäkkým i, teraz si môžete svoje vedomosti otestovať.

V tomto kvíze si môžete overiť skloňovanie zvieracích podstatných mien a správne písanie i-y. Pred pár dňami sme napísali vyčerpávajúci článok na tému pravopisu zvieracích mien, tak teraz si môžete svoje naučené vedomosti prakticky otestovať.

V slovenčine existuje niekoľko dvojíc slov, ktoré sa rovnako čítajú, ale majú iný význam. Špeciálnou kategóriou z nich sú slová, v ktorých sa píše raz mäkké i a inokedy tvrdé y. Dokážete všetky rozlíšiť a správne používať v slovenčine? Tak si skúste overiť, či ich píšete správne.

V tomto článku vysvetlíme používanie zvieracích podstatných mien v slovenčine. Už od spustenia slovníka tvarov slovenských slov evidujeme pravidelne nejasnosti týkajúce sa správneho skloňovania zvieracích slov (napr. tvary slov psy alebo psi, medvede alebo medvedi, holuby alebo holubi a podobne). Keďže používanie zvieracích podstatných mien je v sl...

Vzdelávanie sa v posledných dňoch presunulo do domáceho prostredia. Pre študentov, ktorých trápi slovenský pravopis a gramatika, sme preto pripravili generátor pravopisných a gramatických cvičení zo slovenčiny, ktorým sa môže otestovať a vylepšiť svoje znalosti zo slovenského pravopisu či gramatiky. Už teraz je online zopár kapitol na precvičenie p...