Články v kategórii: správy

Štátne skúšky sú neodmysliteľnou súčasťou ukončenia štúdia na vysokej škole. A keďže štúdium v súčasnosti prebieha dištančnou formou, aj štátne skúšky (štátnice) prebiehajú v online priestore. Podobný prístup plánujú využiť viaceré školy aj pre realizáciu prijímačiek.

Každý rok klesá počet podaných prihlášok so žiadosťou o štúdium na slovenskej vysokej škole. Tento rok nastane prvýkrát situácia, kedy bude počet uchádzačov nižší ako plánovaný počet prijatých študentov. Teoreticky sa tak dostane na vysokú školu každý študent, kto prejaví záujem.