Články v kategórii: Kvizy.eu

Čo sa udialo na webe kvizy.eu v roku 2022? S koncom roka prichádza sumarizácia diania na tomto portáli. Okrem iného sa dozviete, aké nové kvízy a testy na webe pribudli alebo ktoré sekcie boli vytvorené či vylepšené.

Nastáva čas na rekapituláciu roku 2021. Tak sa pozrime na to, aké vedomostné kvízy boli v tomto roku populárne, ktoré sekcie webu boli najviac obľúbené, a čo nové sa na webe udialo za posledných 12 mesiacov.

Ďalší rok je za nami. Opäť si môžeme zhrnúť, čo významné sa udialo na našom vedomostnom portáli. Počas roka 2020 sme pripravili a vylepšili kvízy, vzdelávacie testy, slovníky a ďalšie vzdelávacie materiály. Aj vďaka súčasnej situácií trávime čoraz viac internetového času za účelom vlastného vzdelávania - a to dokazuje dôležitosť a význam webov zame...

Vzdelávanie sa v posledných dňoch presunulo do domáceho prostredia. Pre študentov, ktorých trápi slovenský pravopis a gramatika, sme preto pripravili generátor pravopisných a gramatických cvičení zo slovenčiny, ktorým sa môže otestovať a vylepšiť svoje znalosti zo slovenského pravopisu či gramatiky. Už teraz je online zopár kapitol na precvičenie p...

Rok 2018 bol pre web kvizy.eu veľmi úspešný. Výrazne sa zvýšila popularita webu z pohľadu počtu návštevníkov, počtu zobrazených stránok aj počtu pravidelne sa vracajúcich ľudí. Celkovo sem v roku 2018 zavítalo viac ako pol milióna unikátnych používateľov, ktorí si spolu zobrazili približne 3 milióny stránok. Poďme sa bližšie pozrieť na najpopulárne...

S koncom roku 2017 je čas obzrieť sa, čo sa udialo na kvizy.eu. Web oslávil svoje 7. narodeniny. Pribudlo tu nielen niekoľko tisíc nových otázok a dve úplne nové vedomostné kategórie, ale aj články venované vzdelávaniu a učeniu, rozsiahle slovníky slovenských slov, vedomostné hry, múdrosti a mnoho ďalšieho... tak si to poďme zhrnúť.

S prípravou sekcie testy osobnosti sme sa rozhodli napísať návod, ako správne odpovedať na otázky a úlohy, ktoré sa v týchto testoch vyskytujú. Pre každého je cieľom napísať test čo najlepšie. Čo však v prípade, keď je nie je jasné, ktorá možnosť je správna a za koľko je bodov?

Testy osobnosti sú dnes často súčasťou pohovorov do zamestnania, dokonca aj prihlášok na niektoré školy. Cieľom osobnostných testov je zistiť silné a slabé stránky našej osobnosti a štýl nášho myslenia a rozhodovania. Pozrime sa bližšie na význam testov osobnosti v porovnaní s vedomostnými testami.

V tomto stručnom návode sa zameriame na základné chyby, ktorých sa dopúšťajú študenti pri odpovedaní na testové otázky. Netýka sa to len kvízov na tomto webe, ale všeobecne pri vedomostných (a aj iných) testoch dochádza k zbytočnej strate bodov vplyvom niekoľkých, často sa opakujúcich faktorov.

Tí, ktorí navštevujú náš web kvizy.eu už dlhší čas, majú isto nejakú predstavu, čo sa tu dá nájsť. Ako každý kvalitný projekt, aj kvizy.eu majú svoj dôvod vzniku a smer, ktorým bude vývoj webu kráčať. Keď už sme sa rozhodli založiť na tomto webe sekciu článkov, prvý z nich sme nemohli venovať inej téme, ako práve vzniku tohto webu a jeho smerovaniu...