farba (Caput mortuum) [#592720]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyCaput mortuum
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#592720
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(89, 39, 32)
RGB (percentuálne)35%, 15%, 13%
CMYK kód farby0, 143, 163, 166
CMYK (percentuálne)0%, 56%, 64%, 65%,
HSL kód farby7.4°, 47.1%, 23.7%
HSV kód farby7.4°, 64%, 34.9%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Caput mortuum. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #592720 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 34.9% červenej, 15.3% zelenej a 12.5% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 63.9% žltej zložky a 65.1% čiernej zložky.

RGB zložky farby #592720

Červená
(R)
35 %
Zelená
(G)
15 %
Modrá
(B)
13 %

CMYK zložky farby (0, 143, 163, 166)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
56.1 %
Žltá (Yellow)
(Y)
63.9 %
Čierna (Black)
(K)
65.1 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#a6d8df
inverzná farba
#a62720 inverzná červená zložka
#59d820 inverzná zelená zložka
#5927df inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Caput mortuum pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Caput mortuum

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)