farba (Bistre) [#3d2b1f]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyBistre
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#3d2b1f
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(61, 43, 31)
RGB (percentuálne)24%, 17%, 12%
CMYK kód farby0, 75, 125, 194
CMYK (percentuálne)0%, 29%, 49%, 76%,
HSL kód farby24°, 32.6%, 18%
HSV kód farby24°, 49.2%, 23.9%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Bistre. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #3d2b1f v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 23.9% červenej, 16.9% zelenej a 12.2% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 49% žltej zložky a 76.1% čiernej zložky.

RGB zložky farby #3d2b1f

Červená
(R)
24 %
Zelená
(G)
17 %
Modrá
(B)
12 %

CMYK zložky farby (0, 75, 125, 194)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
29.4 %
Žltá (Yellow)
(Y)
49 %
Čierna (Black)
(K)
76.1 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#c2d4e0
inverzná farba
#c22b1f inverzná červená zložka
#3dd41f inverzná zelená zložka
#3d2be0 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Bistre pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Bistre

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)