farba gaštanovo-hnedá koža (Chestnut-leather brown (Kurikawacha)) [#60281e]

Slovenský názov farbygaštanovo-hnedá koža
Anglický názov farbyChestnut-leather brown (Kurikawacha)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#60281e
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(96, 40, 30)
RGB (percentuálne)38%, 16%, 12%
CMYK kód farby0, 149, 175, 159
CMYK (percentuálne)0%, 58%, 69%, 62%,
HSL kód farby9.1°, 52.4%, 24.7%
HSV kód farby9.1°, 68.8%, 37.6%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: gaštanovo-hnedá koža Chestnut-leather brown (Kurikawacha). Ako vyzerá gaštanovo-hnedá koža farba?

RGB kód farby je: #60281e v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 37.6% červenej, 15.7% zelenej a 11.8% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 68.6% žltej zložky a 62.4% čiernej zložky.

RGB zložky farby #60281e

Červená
(R)
38 %
Zelená
(G)
16 %
Modrá
(B)
12 %

CMYK zložky farby (0, 149, 175, 159)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
58.4 %
Žltá (Yellow)
(Y)
68.6 %
Čierna (Black)
(K)
62.4 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#9fd7e1
inverzná farba
#9f281e inverzná červená zložka
#60d71e inverzná zelená zložka
#6028e1 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba gaštanovo-hnedá koža pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe gaštanovo-hnedá koža

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)