farba levanduľovo-šedá (Lavender gray) [#c4c3d0]

Slovenský názov farbylevanduľovo-šedá
Anglický názov farbyLavender gray
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#c4c3d0
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(196, 195, 208)
RGB (percentuálne)77%, 76%, 82%
CMYK kód farby15, 16, 0, 47
CMYK (percentuálne)6%, 6%, 0%, 18%,
HSL kód farby244.6°, 12.1%, 79%
HSV kód farby244.6°, 6.3%, 81.6%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: levanduľovo-šedá Lavender gray. Ako vyzerá levanduľovo-šedá farba?

RGB kód farby je: #c4c3d0 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 76.9% červenej, 76.5% zelenej a 81.6% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 5.9% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 18.4% čiernej zložky.

RGB zložky farby #c4c3d0

Červená
(R)
77 %
Zelená
(G)
76 %
Modrá
(B)
82 %

CMYK zložky farby (15, 16, 0, 47)

Azúrová (Cyan)
(C)
5.9 %
Purpurová (Magenta)
(M)
6.3 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
18.4 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#3b3c2f
inverzná farba
#3bc3d0 inverzná červená zložka
#c43cd0 inverzná zelená zložka
#c4c32f inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba levanduľovo-šedá pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe levanduľovo-šedá

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)