farba (Light periwinkle) [#c5cbe1]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyLight periwinkle
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#c5cbe1
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(197, 203, 225)
RGB (percentuálne)77%, 80%, 88%
CMYK kód farby32, 25, 0, 30
CMYK (percentuálne)13%, 10%, 0%, 12%,
HSL kód farby227.1°, 31.8%, 82.7%
HSV kód farby227.1°, 12.4%, 88.2%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Light periwinkle. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #c5cbe1 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 77.3% červenej, 79.6% zelenej a 88.2% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 12.5% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 11.8% čiernej zložky.

RGB zložky farby #c5cbe1

Červená
(R)
77 %
Zelená
(G)
80 %
Modrá
(B)
88 %

CMYK zložky farby (32, 25, 0, 30)

Azúrová (Cyan)
(C)
12.5 %
Purpurová (Magenta)
(M)
9.8 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
11.8 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#3a341e
inverzná farba
#3acbe1 inverzná červená zložka
#c534e1 inverzná zelená zložka
#c5cb1e inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Light periwinkle pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Light periwinkle

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)