Smajlíky a emotikony 😉

Databáza smajlíkov a emotikonov v unicode: rôzne grafické piktogramy a značky na obohatenie textu.

Zobrazovanie smajlíkov a emotikonov: Ak sa vám niektoré smajlíky nezobrazujú správne, tak zobraznie týchto smajlíkov nepodporuje vaše zariadenie (mobil, počítač prípadne internetový prehliadač)