Dejiny (dejepis, história) - udalosti na časovej osi

Slovenské aj svetové dejiny a významné historické udalosti prehľadne zobrazené na časovej osi. Znázornenie historických udalostí na časovej osi (tzv. timeline) je forma usporiadania dejín podľa ich poradia. Výhodou zobrazenia udalostí v historickom slede je jednoduchšie znázornenie kontextu jednotlivých udalostí a tiež prepojenie súvisiacich udalostí navzájom.
Pri oboznamovaní sa s historickými udalosťami často nie je nutné poznať presný dátum či rok, ale práve vzájomné porovnanie času a sled jednotlivých udalostí je vhodné pre celkové pochopenie toho, prečo sa niečo stalo (resp. aké historické udalosti predchádzali a nasledovali).

Naša minulosť buduje našu súčasnosť.

Historické udalosti dejín

V encyklopédii je momentálne uložených 3033 historických udalostí zo slovenských dejín aj svetových dejín. Pre jednoduchšie prehľadávanie v historických udalostiach sme ich roztriedili do "dejepisných" kategórií, pričom v rámci nich je možné filtrovať historické udalosti podľa geografickej oblasti, kde historická udalosť nastala.

Najznámejšie bitky a vojny v histórii ľudstva

Vznik a zánik civilizácií, kmeňov, národov a štátov

(330)

Objavy

Slovenské aj svetové objavy a vynálezy.

(96)

Stavby

významné historické stavby sveta

(97)

Kultúra

mytológia, kultúra, vzdelávanie

(34)

Firmy

Významné firmy, ktoré ovplyvnili svet

(535)

Politika

dohody, uznesenia, dokumenty, uzavretie mieru

(290)

Míľniky

Dôležité a významné historické míľniky

(422)

Osobnosti

významné osobnosti našej histórie

(50)

Obdobia

historické obdobia našich dejín

(17)

Populácia

dejiny rastu svetovej populácie

Čo sa stalo v roku...

Významné historické udalosti, ktoré sa stali okolo súčasného dňa v minulosti.

Stalo sa v roku 2009 zavedenie Eura na Slovensku (01. 01. 2009)

Stalo sa v roku 2007 Bulharsko a Rumunsko vstupujú do Európskej Únie (01. 01. 2007)

Stalo sa v roku 2002 V 12 krajinách EÚ sa zaviedli eurobankovky a mince (01. 01. 2002)

Stalo sa v roku 1999 Ján Ducký zastrelený v Bratislave (11. 01. 1999)

Stalo sa v roku 1995 Fínsko, Rakúsko a Švédsko vstupujú do EÚ (01. 01. 1995)

Stalo sa v roku 1995 Svetová obchodná organizácia - založenie (01. 01. 1995)

Stalo sa v roku 1994 vznik Európského hospodárskeho priestoru (01. 01. 1994)

Stalo sa v roku 1993 Rozdelenie Česko-Slovenska (01. 01. 1993)

Stalo sa v roku 1993 vznik samostatnej Slovenskej republiky (01. 01. 1993)

Stalo sa v roku 1993 Vladimír Mečiar (predseda vlády SR) (01. 01. 1993)

Stalo sa v roku 1993 Európska Únia (vznik jednotného trhu v rámci Európskeho spoločenstva) (01. 01. 1993)

Stalo sa v roku 1992 ESET (01. 01. 1992)

Stalo sa v roku 1991 Červená armáda obsadila Vilnius (09. 01. 1991)

Stalo sa v roku 1990 Václav Havel - všeobecná amnestia (01. 01. 1990)

Stalo sa v roku 1986 Španielsko a Portugalsko vstupujú do Európskych spoločenstiev (01. 01. 1986)

Stalo sa v roku 1984 Brunej - nezávislosť (01. 01. 1984)

Stalo sa v roku 1981 Grécko vstupuje do Európskych spoločenstiev (01. 01. 1981)

Stalo sa v roku 1980 Používanie jednotiek SI v Česko-Slovensku (01. 01. 1980)

Stalo sa v roku 1973 Vstup Dánska, Írska a Spojeného kráľovstva do Európskeho spoločnstva (01. 01. 1973)

Stalo sa v roku 1969 Československá federácia (01. 01. 1969)

Stalo sa v roku 1968 Pražská jar - začiatok (05. 01. 1968)

Stalo sa v roku 1960 Kamerun - nezávislosť (01. 01. 1960)

Stalo sa v roku 1956 Sudán - nezávislosť (01. 01. 1956)

Stalo sa v roku 1953 vodíková bomba - oznámenie o vývoji (07. 01. 1953)

Stalo sa v roku 1946 prvé Valné zhromaždenie OSN (10. 01. 1946)

Stalo sa v roku 1943 Nikola Tesla - úmrtie (07. 01. 1943)

Stalo sa v roku 1942 Druhá svetová vojna: Červená armáda vytlačila Nemcov z okolia Moskvy (09. 01. 1942)

Stalo sa v roku 1942 Druhá svetová vojna: Japonsko obsadilo filipínske hlavné mesto Manila (02. 01. 1942)

Stalo sa v roku 1941 Druhá svetová vojna: nemecké nálety na Britské ostrovy (09. 01. 1941)

Stalo sa v roku 1941 Štefan Banič - úmrtie (02. 01. 1941)

Stalo sa v roku 1927 prvý telefonát cez Atlantický oceán (07. 01. 1927)

Stalo sa v roku 1918 Prvá svetová vojna: 14 bodov podmienok mieru (08. 01. 1918)

Stalo sa v roku 1918 Trojkráľová deklarácia prijatá na zhromaždení českých poslancov v Prahe (06. 01. 1918)

Stalo sa v roku 1895 Röntgenové žiarenie - objav (05. 01. 1895)

Stalo sa v roku 1877 Janko Matúška - úmrtie (11. 01. 1877)

Stalo sa v roku 1863 v Londýne bol otvorený prvý úsek podzemnej dráhy (metra) (10. 01. 1863)

Stalo sa v roku 1863 vyhlásenie o zrušení otroctva v USA (Emancipation Proclamation) (01. 01. 1863)

Stalo sa v roku 1839 Prvá fotografia Mesiaca (02. 01. 1839)

Stalo sa v roku 1821 Janko Matúška - narodenie (10. 01. 1821)

Stalo sa v roku 1795 Rusko-rakúska zmluva o treťom delení Poľska (03. 01. 1795)

Stalo sa v roku 1789 George Washington (1. prezident USA) (07. 01. 1789)

Stalo sa v roku 1777 Bitka pri Princetone (03. 01. 1777)

Stalo sa v roku 1700 Peter I. zavádza juliánsky kalendár (01. 01. 1700)

Stalo sa v roku 1651 Korunovácia Karla II. (01. 01. 1651)

Stalo sa v roku 1649 Rozhodnutie parlamentu postaviť kráľa pred súd (01. 01. 1649)

Stalo sa v roku 1642 Kráľ Karol I. opustil Londýn (10. 01. 1642)

Stalo sa v roku 1622 Mikulovský mier medzi Gáborom Bethlenom a Ferdinandom II. Habsburským (06. 01. 1622)

Dejepisné hry

V tejto časti nájdete odkazy na historické kvízy a dejepisné hry, ktorými si môžete zábavnou formou overiť znalosti z histórie a dejepisu.

Dejepisné kvízy a testy

Kvízové otázky a vedomostné kvízy a testy z dejepisu: