Špeciálne znaky

Písanie špeciálnych znakov pomocou klávesových skratiek: ASCII Znaky a ALTGR znaky (pravého Alt).

Špeciálne znaky (AltGr) ASCII znaky

Špeciálne znaky (AltGr)

Písanie špeciálnych znakov pomocou klávesy pravý Alt (AltGr). Keďže počítačová klávesnica má obmedzený počet klávespv, niektoré menej časté znaky sa píšu kombináciou stlačenia viacerých kláves. Najmä klávesy CTRL, ALT, SHIFT a pravý ALT (ALT GR) sa často používajú ako prepínač klávesnice na vkladanie iných znakov. Tu si predstavíme znaky, ktoré sa píšu práve v kombinácii s klávesom ALT GR

Klávesová skratka Znak
ALTGR + & < znak menší
ALTGR + Z > znak väčší
ALTGR + X # hash
ALTGR + C & ampersand
ALTGR + V @ zavináč
ALTGR + B { ľavá kučeravá zátvorka
ALTGR + N } pravá kučeravá zátvorka
ALTGR + S đ D s čiarkou malé
ALTGR + D Đ D s čiarkou veľke
ALTGR + F [ ľavá hranatá zátvorka
ALTGR + G ] pravá hranatá zátvorka
ALTGR + K ł malé L s čiarkou
ALTGR + L Ł veľké L s čiarkou
ALTGR + ô $ dolár
ALTGR + § ß ostré s
ALTGR + ň ¤ ¤
ALTGR + Q \ lomítko
ALTGR + W | zvislá čiara, or
ALTGR + E euro
ALTGR + P apostrof
ALTGR + ú ÷ delenie
ALTGR + ä × násobenie
ALTGR +  +  ~ tilda, vlnovka
ALTGR + ľ ˇ mäkčeň
ALTGR + š ^ strieška, vokáň
ALTGR + č ˘ strieška
ALTGR + ť ° krúžok na písmenom
ALTGR + ž ˛ čiarka
ALTGR + ý ` apostrof
ALTGR + á ˙ apostrof
ALTGR + í ´ apostrof
ALTGR + é ˝ uvodzovky
ALTGR + = ¨ dve bodky nad písmenom
ALTGR + ´ ¸ čiarka
ALTGR + ť potom U Ů u s krúžkom
ALTGR + š potom O Ô o so strieškou-vokáňom
ALTGR + = potom A Ä veľké A s bodkami

ASCII znaky

Písanie znakov ASCII. ASCII znaky predstavujú základné znaky klávesnice. Keďže každý znak má svoje miesto v tzv. ASCII tabuľke, dajú sa jednoducho vložiť aj pomocou pozície v tejto tabuľke. Stačí teda podržať kláves ALT a vyťukať príslušné číslo. V prípade notebookov, ktoré nemajú numerickú klávesnicu, je potrebné prenúť sa do režimu funkčných kláves (tlačidlo označené ako Fn) a následne použiť numerickú klávesnicu pod písmenami M, J, K, L,...

Klávesová skratka Znak
ALT + 33  ! výkričnik
ALT + 34  uvodzovky
ALT + 35  # mriežka, hash
ALT + 36  $ dolár
ALT + 37  % percento
ALT + 38  & ampersand
ALT + 40  ( okrúhla zátvorka začiatok
ALT + 41  ) okrúhla zátvorka koniec
ALT + 42  * hviezdička
ALT + 43  + plus
ALT + 44  , čiarka
ALT + 45  - mínus
ALT + 46  . bodka
ALT + 47  / lomítko
ALT + 48  0 Číslo nula
ALT + 49  1 Číslo jeden
ALT + 50  2 Číslo Dva
ALT + 51  3 Číslo tri
ALT + 52  4 Číslo štyri
ALT + 53  5 Číslo päť
ALT + 54  6 Číslo šesť
ALT + 55  7 Číslo sedem
ALT + 56  8 Číslo osem
ALT + 57  9 Číslo deväť
ALT + 58  : Dvojbodka
ALT + 59  ; bodkočiarka
ALT + 60  < Špicatá zátvorka ľavá
ALT + 61  = Rovná sa
ALT + 62  > Špicatá zátvorka pravá
ALT + 63  ? Otáznik
ALT + 64  @ Zavináč
ALT + 65  A Veľké písmeno A
ALT + 66  B Veľké písmeno B
ALT + 67  C Veľké písmeno C
ALT + 68  D Veľké písmeno D
ALT + 69  E Veľké písmeno E
ALT + 70  F Veľké písmeno F
ALT + 71  G Veľké písmeno G
ALT + 72  H Veľké písmeno H
ALT + 73  I Veľké písmeno I
ALT + 74  J Veľké písmeno J
ALT + 75  K Veľké písmeno K
ALT + 76  L Veľké písmeno L
ALT + 77  M Veľké písmeno M
ALT + 78  N Veľké písmeno N
ALT + 79  O Veľké písmeno O
ALT + 80  P Veľké písmeno P
ALT + 81  Q Veľké písmeno Q
ALT + 82  R Veľké písmeno R
ALT + 83  S Veľké písmeno S
ALT + 84  T Veľké písmeno T
ALT + 85  U Veľké písmeno U
ALT + 86  V Veľké písmeno V
ALT + 87  W Veľké písmeno W
ALT + 88  X Veľké písmeno X
ALT + 89  Y Veľké písmeno Y
ALT + 90  Z Veľké písmeno Z
ALT + 91  [ Hranatá zátvorka začiatok
ALT + 92  \ spätné lomítko
ALT + 93  ] Hranatá zátvorka koniec
ALT + 94  ^ Strieška
ALT + 95  _ podčiarkovník, podčiarnik, podtržník, pomlčka spodná
ALT + 96  ` Dĺžeň
ALT + 97  a Malé písmeno a
ALT + 98  b Malé písmeno b
ALT + 99  c Malé písmeno c
ALT + 100  d Malé písmeno d
ALT + 101  e Malé písmeno e
ALT + 102  f Malé písmeno f
ALT + 103  g Malé písmeno g
ALT + 104  h Malé písmeno h
ALT + 105  i Malé písmeno i
ALT + 106  j Malé písmeno j
ALT + 107  k Malé písmeno k
ALT + 108  l Malé písmeno l
ALT + 109  m Malé písmeno m
ALT + 110  n Malé písmeno n
ALT + 111  o Malé písmeno o
ALT + 112  p Malé písmeno p
ALT + 113  q Malé písmeno q
ALT + 114  r Malé písmeno r
ALT + 115  s Malé písmeno s
ALT + 116  t Malé písmeno t
ALT + 117  u Malé písmeno u
ALT + 118  v Malé písmeno v
ALT + 119  w Malé písmeno w
ALT + 120  x Malé písmeno x
ALT + 121  y Malé písmeno y
ALT + 122  z Malé písmeno z
ALT + 123  { kučeravá zátvorka otváracia
ALT + 124  | zvislá čiara, logický or
ALT + 125  } kučeravá zátvorka uzatváracia
ALT + 126  ~ Vlnovka