Anatómia človeka - otázky

logo

Kvízové otázky a testy z kategórie Anatómia človeka
Poznáte názvy, polohu a opis jednotlivých orgánov a orgánových sústav ľudského tela? Kategória obsahuje otázky s latinskými odbornými termínmi a je vhodná pre študentov medicíny.


Anatómia človeka - tréning Anatómia človeka - kvíz

Anatómia človeka - kvízy

Zoznam vedomostných otázok a testov z oblasti Anatómia človeka.

V kategórii nájdete testové otázky o kĺboch ľudského tela. V otázkach sa vyskytujú latinské termíny.

Testové otázky zo všeobecnej osteológie (náuky o kostiach) aj z latinského popisu jednotlivých kostí ľudského tela.

Testové otázky zo všeobecnej náuky o svaloch aj o konkrétnych svaloch ľudského tela.

Tu nájdete otázky zamerané na latinské názvy orgánov ľudského tela - názvy zo slovenčiny do latinčiny a naopak.

Študenti anatómie na lekárskych fakultách si môžu overiť svoje vedomosti z úvodných anatomických pojmov a definícií.

V tejto kategórii nájdete testové otázky o zmysloch a zmyslových orgánoch človeka.