Právo - otázky

logo

Kvízové otázky a testy z kategórie Právo
Právo a jeho odvetvia. Základné vedomostné otázky z právnych oblastí, rozsahu práva a zákonov, ktorých ovládanie môže v živote pomôcť.


Právo - tréning Právo - kvíz

Právo - kvízy

Zoznam vedomostných otázok a testov z oblasti Právo.

Odvetvia právneho systému a základná charakteristika delenia práva do právnych odvetví.

E-Government, informatizácia verejnej správy a stupňe informatizácie online služieb.

Kvízy z oblasti práva a povinností pri zriadení a používaní elektronického obchodu (eshop).

Elektronický podpis, vyhotovenie a použitie elektronického podpisu, rozdiely medzi elektronickým podpisom a zaručeným elektronickým podpisom.

Kvízové otázky o ochrane osobných údajov: predmet zákona o osobných údajoch, osobný údaj, osobitné kategórie osobných údajov, právo spracovávať osobné údaje, poskytovanie osobných údajov.

Oblasti práva duševného vlastníctva: autorské právo, autorské dielo, počítačový program v zmysle autorského diela

Základné pojmy a vymedzenia v práve: právna norma, zákon, platnosť zákona, účinnosť zákona...

Kvízové otázky z oblasti zákona o slobodnom prístupe k informáciám, utajované skutočnosti a oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a informáciami podľa tohto zákona.