Zoológia - otázky

logo

Kvízové otázky a testy z kategórie Zoológia
Náuka o zvieratách a živočíchoch. Vedomostné otázky o rôznych živočíchoch: cicavce, vtáky, plazy, obojživelníky, ryby, hmyz aj najmenšie existujúce organizmy - jednobunkovce.


Zoológia - tréning Zoológia - kvíz

Zoológia - kvízy

Zoznam vedomostných otázok a testov z oblasti Zoológia.

Otázky z biológie jednobunkovcov.

Vyskúšajte sa, ako ovládate latinské názvy jednotlivých živočíšnych systematických jednotiek, ale aj konkrétnych živočíšnych druhov.