AACKLV - anagramy z písmen

Nájdené anagramy (prešmyčky) pre slovo AACKLV. Všetky slová (anagramy), ktoré je možné vytvoriť z písmen AACKLV (s použitím všetkých písmen). Ak má slovo viac významov (viacero slov, ktoré znejú podobne, ale majú rôzny význam), nachádza sa v zozname viackrát.

Slovo z písmen Základný tvar slova Rýmy
cvakal cvakať cvakal
cvakla cvaknúť cvakla
kvacla kvacnúť kvacla

AACKLV - slová z písmen pre Scrabble

Všetky slová, ktoré sa dajú zložiť z uvedených písmen. Existujúce slovenské slová zložené z niektorých písmen: 3 písmen až 6 písmen (bez použitia všetkých písmen).
Slová s näjväčším počtom bodov pre Scrabble (11 bodov) sú: cvakal, cvakla, kvacla. Celkovo sme našli 23 slov, ktoré vznikli z písmen AACKLV.

Slovo Lemma Dĺžka Skóre
Acka Acka 4 a (1) + c (4) + k (2) + a (1) 8
Lacka Lacko 5 l (2) + a (1) + c (4) + k (2) + a (1) 10
cvakal cvakať 6 c (4) + v (1) + a (1) + k (2) + a (1) + l (2) 11
cvakla cvaknúť 6 c (4) + v (1) + a (1) + k (2) + l (2) + a (1) 11
kvacla kvacnúť 6 k (2) + v (1) + a (1) + c (4) + l (2) + a (1) 11
Laca Laco 4 l (2) + a (1) + c (4) + a (1) 8
valca valec 5 v (1) + a (1) + l (2) + c (4) + a (1) 9
alka alka 4 a (1) + l (2) + k (2) + a (1) 6
alka alko 4 a (1) + l (2) + k (2) + a (1) 6
Alka Alka 4 a (1) + l (2) + k (2) + a (1) 6
akal akať 4 a (1) + k (2) + a (1) + l (2) 6
ala ala 3 a (1) + l (2) + a (1) 4
aval aval 4 a (1) + v (1) + a (1) + l (2) 5
cla clo 3 c (4) + l (2) + a (1) 7
cval cval 4 c (4) + v (1) + a (1) + l (2) 8
kal kal 3 k (2) + a (1) + l (2) 5
kla kel 3 k (2) + l (2) + a (1) 5
lak lak 3 l (2) + a (1) + k (2) 5
vlak vlak 4 v (1) + l (2) + a (1) + k (2) 6
vlka vlk 4 v (1) + l (2) + k (2) + a (1) 6
vak vak 3 v (1) + a (1) + k (2) 4
val val 3 v (1) + a (1) + l (2) 4
vlk vlk 3 v (1) + l (2) + k (2) 5

Scrabble databáza: je slovo v oficiálnej databáze povolených slov? Podľa súťažných pravidiel hry Scrabble nie je možné používať vlastné podstatné mená (slová, ktoré sa píšu veľkým začiatočným písmenom), ale zvyčajne je to na dohode hráčov, či toto pravidlo aplikujú.

  • Ak je slovo v databáze Scrabble medzi povolenými, zobrazuje sa pri ňom zelená ikonka.
  • Ak slovo nie je v Scrabble databáze, zobrazuje sa pri ňom červená ikonka.
  • Ak slovo nie je v databáze slov Scrabble, ale niekedy sa povoľuje jeho použitie, zobrazuje sa pri ňom modrá ikonka.
  • Ak nie je pri slove žiadna ikonka, momentálne nemáme informácie o jeho platnosti v hre (zvyčajne pre dlhšie slová).

Slovník anagramov, databáza slov pre Scrabble, slová z písmen pre slovné hry.