DARMO - anagramy z písmen

Nájdené anagramy (prešmyčky) pre slovo DARMO. Všetky slová (anagramy), ktoré je možné vytvoriť z písmen DARMO (s použitím všetkých písmen). Ak má slovo viac významov (viacero slov, ktoré znejú podobne, ale majú rôzny význam), nachádza sa v zozname viackrát.

Slovo z písmen Základný tvar slova Rýmy
darom dar darom
Modra Modra Modra
radom rad radom
domra domra domra
darmo darmo darmo
modra modra modra
radom radom radom
Radom Rad Radom
Radom Rado Radom

DARMO - slová z písmen pre Scrabble

Všetky slová, ktoré sa dajú zložiť z uvedených písmen. Existujúce slovenské slová zložené z niektorých písmen: 2 písmen až 5 písmen (bez použitia všetkých písmen).
Slová s näjväčším počtom bodov pre Scrabble (7 bodov) sú: darom, Modra, radom, domra, darmo, modra, radom, Radom, Radom. Celkovo sme našli 40 slov, ktoré vznikli z písmen DARMO.

Slovo Lemma Dĺžka Skóre
Mad Mad 3 m (2) + a (1) + d (2) 5
Adom Ado 4 a (1) + d (2) + o (1) + m (2) 6
doma doma 4 d (2) + o (1) + m (2) + a (1) 6
darom dar 5 d (2) + a (1) + r (1) + o (1) + m (2) 7
Modra Modra 5 m (2) + o (1) + d (2) + r (1) + a (1) 7
radom rad 5 r (1) + a (1) + d (2) + o (1) + m (2) 7
domra domra 5 d (2) + o (1) + m (2) + r (1) + a (1) 7
darmo darmo 5 d (2) + a (1) + r (1) + m (2) + o (1) 7
modra modra 5 m (2) + o (1) + d (2) + r (1) + a (1) 7
radom radom 5 r (1) + a (1) + d (2) + o (1) + m (2) 7
Radom Rad 5 r (1) + a (1) + d (2) + o (1) + m (2) 7
Radom Rado 5 r (1) + a (1) + d (2) + o (1) + m (2) 7
Ado Ado 3 a (1) + d (2) + o (1) 4
Odra Odra 4 o (1) + d (2) + r (1) + a (1) 5
rado rád 4 r (1) + a (1) + d (2) + o (1) 5
dora dora 4 d (2) + o (1) + r (1) + a (1) 5
Roda Rodan 4 r (1) + o (1) + d (2) + a (1) 5
Rado Rado 4 r (1) + a (1) + d (2) + o (1) 5
dar dar 3 d (2) + a (1) + r (1) 4
dar dariť 3 d (2) + a (1) + r (1) 4
rad rad 3 r (1) + a (1) + d (2) 4
Rad Rad 3 r (1) + a (1) + d (2) 4
ma ja 2 m (2) + a (1) 3
amor amor 4 a (1) + m (2) + o (1) + r (1) 5
Maor Maor 4 m (2) + a (1) + o (1) + r (1) 5
mora mora 4 m (2) + o (1) + r (1) + a (1) 5
mora more 4 m (2) + o (1) + r (1) + a (1) 5
omar omariť 4 o (1) + m (2) + a (1) + r (1) 5
arom arí 4 a (1) + r (1) + o (1) + m (2) 5
Omar Omar 4 o (1) + m (2) + a (1) + r (1) 5
mar mariť 3 m (2) + a (1) + r (1) 4
dom dom 3 d (2) + o (1) + m (2) 5
drm drmať 3 d (2) + r (1) + m (2) 5
do do 2 d (2) + o (1) 3
od od 2 o (1) + d (2) 3
rod rod 3 r (1) + o (1) + d (2) 4
dor dora 3 d (2) + o (1) + r (1) 4
mor mor 3 m (2) + o (1) + r (1) 4
mor moriť 3 m (2) + o (1) + r (1) 4
or orať 2 o (1) + r (1) 2

Scrabble databáza: je slovo v oficiálnej databáze povolených slov? Podľa súťažných pravidiel hry Scrabble nie je možné používať vlastné podstatné mená (slová, ktoré sa píšu veľkým začiatočným písmenom), ale zvyčajne je to na dohode hráčov, či toto pravidlo aplikujú.

  • Ak je slovo v databáze Scrabble medzi povolenými, zobrazuje sa pri ňom zelená ikonka.
  • Ak slovo nie je v Scrabble databáze, zobrazuje sa pri ňom červená ikonka.
  • Ak slovo nie je v databáze slov Scrabble, ale niekedy sa povoľuje jeho použitie, zobrazuje sa pri ňom modrá ikonka.
  • Ak nie je pri slove žiadna ikonka, momentálne nemáme informácie o jeho platnosti v hre (zvyčajne pre dlhšie slová).

Slovník anagramov, databáza slov pre Scrabble, slová z písmen pre slovné hry.