Skloňovanie slova Almin

Slovo Almin je privlastňovacie prídavné meno, skloňuje sa podľa vzoru matkin.

Rody prídavného mena a stupňovanie:

  • ženský rod: Almina
  • stredný rod: Almino
  • mužský rod (neživotné): Almin
  • mužský rod (životné): Almin
Hodnotenie slova: 4.5 (22)
Jednotné číslo Množné číslo
ženský rod
Nominatív Almina Almine
Genitív Alminej Alminých
Datív Alminej Alminým
Akuzatív Alminu Almine
Lokál Alminej Alminých
Inštrumentál Alminou Alminými
stredný rod
Nominatív Almino Almine
Genitív Alminho Alminých
Datív Alminmu Alminým
Akuzatív Almino Almine
Lokál Alminom Alminých
Inštrumentál Alminým Alminými
mužský rod (neživotné)
Nominatív Almin Almine
Genitív Alminho Alminých
Datív Alminmu Alminým
Akuzatív Almin Almine
Lokál Alminom Alminých
Inštrumentál Alminým Alminými
mužský rod (životné)
Nominatív Almin Almini
Genitív Alminho Alminých
Datív Alminmu Alminým
Akuzatív Alminho Alminých
Lokál Alminom Alminých
Inštrumentál Alminým Alminými

Tvary slova Almin

Správne tvary slova Almin: Alminej, Alminho, Alminom, Almina, Alminými, Alminých, Almine, Alminu, Alminou, Alminým, Almini, Almin, Alminmu, Almino

Tvary slova Almin s predložkami: bez Alminej, bez Alminých, do Alminej, do Alminých, k Alminej, k Alminým, o Alminej, o Alminých, od Alminej, od Alminých, po Alminej, po Alminých, pri Alminej, pri Alminých, v Alminej, v Alminých, z Alminej, z Alminých

Gramaticky nesprávne tvary pre slovo Almin: Almyn

Rýmy na slovo Almin v rýmovacom slovníku


Podobné slová: hrivnačí, vreckársky, torzovitý, kypiaci, vyplieskajúci, odkosený, Gejzin, vyhladzovaný, hájový, ruinujúci, čistý, vyextrahovaný, jabloňovský,

Príbuzné slová: Alma,

Slovné spojenia: Almina trieda, Almina vedomosť, Almina písomka, Almina učiteľka, Almina škola, Almina skúška, Almin učiteľ, Almin vedec, Almin lektor, Almin smoliar, Almin test, Almin kvíz, Almin testík, Almino skúšanie, Almino učenie, Almino vzdelávanie, Almino dievča, Almino učivo, Almino vzdelanie,