Zámeno ten

Slovo ten je ukazovacie zámeno.

Hodnotenie slova: 5 (21)
Pád Otázka Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív Kto / čo ten
Genitív Bez koho / bez čoho toho tých
Datív Dám komu / dám čomu tomu tým
Akuzatív Koho / čo toho tých
Lokál O kom / o čom tom tých
Inštrumentál S kým / s čím tým tými

Tvary slova ten

Správne tvary slova ten: tými, tým, tomu, toho, tie, tí, tých, tom, ten

Tvary slova ten s predložkami: bez toho, bez tých, do toho, do tých, k tomu, k tým, nad tým, nad tými, o tom, o tých, od toho, od tých, po tom, po tých, pod tým, pod tými, pred tým, pred tými, pri tom, pri tých, s tým, s tými, v tom, v tých, z toho, z tých, za tým, za tými

Slovo ten vo vetách

Pôvod je dôležitý najmä pre tých, ktorí sa vo svojom vývine ešte málo vzdialili od opíc.

Bohovia nezomierajú. Právo na smrť majú iba , ktorí predtým žili.

Komu niet rady, tomu niet pomoci.

Verejnosť je múdrejšia ako ten najmúdrejší kritik.

S dievčaťom sa do desiateho roku teš, do pätnásteho ho češ, do dvadsiateho strež a po dvadsiatom dolož tomu, kto ti vezme starosť z domu.

, ktorí bezhlavo cestujú z miesta na miesto a pozorujú len vzdialenosť od jedného k druhému a všímajú si len, ako sú ubytovaní a aký je hostinec v noci, vydali sa na cestu ako hlupáci a iste sa aj ako takí vrátia.

Iba ten, čo neskoro zaspáva pozná, aká dlhá je noc.

Vezmi odvahu a vlož ju do duše tomu, kto nevie bojovať.

Kto nevie mlčať, toho nepriateľ ľahko premôže.

Všetko, čo som videl a čo poznám, ma učí veriť tomu, čo som nevidel a čo nepoznám.


Podobné slová: tedy tenže tento

Slovník rýmov: Rýmy na slovo ten

Krížovkársky slovník online: zámeno na 3 písmená