TIP: Anglický jazyk

Pripravujeme novú sekciu Anglický jazyk

Test - Anglický jazyk

Testová kategória: Anglický jazyk

Kvízové otázky z anglického jazyka: slovná zásoba v rozličných kategóriách (oblečenie, jedlo, zvieratá, miesta, bývanie ...), dopĺňanie predložiek do viet, anglická gramatika, anglické časy, skloňovanie anglických prísloviek a ďalšie.

Popis: Z vybraných kategórií sa vyberie naraz zvolený počet otázok a zobrazia sa pod sebou. Otázky a po zodpovedaní sa vyhodnotia. Štatistiky sa automaticky po vyhodnotení uložia do profilu.

Na spustenie testu sa musíte prihlásiť. Neprihlásení návštevníci môžu skúsiť tréning - Anglický jazyk

UPOZORNENIE:Zapnite si prosím Javascript v internetovom prehliadači. Bez javascriptu nebude kvíz správne fungovať.