Hudobná teória » Akordy

Hudobná teória » Akordy

Čo sú akordy? Aký je ich význam v hudbe? Ako sa vytvárajú? Vyskúšajte si čo o nich viete!

Obrat kvintakordu vznikne: