Chorvátsky jazyk » Nápisy

Chorvátsky jazyk » Nápisy

Chorvátska slovná zásoba pre turistov a dovolenkárov: nápisy, informačné tabule, značky, príkazy, zákazy a upozorenia.

Zabranjeno gaziti travu po slovensky:


Pomalé načítavanie otázok ?