Fyzika » Elektrotechnika

Fyzika » Elektrotechnika

Otázky z elektrotechniky: elektrika, elektrické pole, magnetizmus, magnetické pole, elektromagnetické pole...

Pri spojení dvoch magnetov rovnakými pólmi sa magnety: