Filozofia » Vznik a vývoj poznania, filozofické disciplíny

Filozofia » zvoliť podkategóriu

Kvízové otázky z celého prehľadu vývoja filozofie. Hlavné časti filozofie, skúmanie existencia, myslenie a poznanie.

Pocit je gnozeologicky definovaný ako: