Filozofia » Novoveká klasická filozofia

Filozofia » zvoliť podkategóriu

Kvízové otázky z celého prehľadu vývoja filozofie. Hlavné časti filozofie, skúmanie existencia, myslenie a poznanie.

Immanuel Kant bol zastáncom: