Fyzika » Fyzikalne veličiny a jednotky » Základné jednotky a miery

Fyzika » Fyzikalne veličiny a jednotky » Základné jednotky a miery

Základné fyzikálne veličiny, jednotky, miery a ich značky

Ktorá rovnosť pri pohybe platí?