Fyzika » Mechanika (kinematika a dynamika)

Fyzika » Mechanika (kinematika a dynamika)

Kvízové otázky z mechaniky, ktorá sa delí na kinematiku a dynamiku. Kinematika aj dynamika sa zaoberá pohybom telies. Kinematika pohyb opisuje, dynamika skúma aj príčiny pohybu. Pohyb častíc sa deje všade.

Ako nazývame vzájomné pôsobenie telies?